Fluid Ounces per Hour (fl-oz/h) to Liters per Second (l/s) Conversion


fl-oz/h

=

l/s

Quick fl-oz/h to l/s Conversions

1 fl-oz/h = l/s 1 l/s = fl-oz/h
5 fl-oz/h = l/s 5 l/s = fl-oz/h
10 fl-oz/h = l/s 10 l/s = fl-oz/h
100 fl-oz/h = l/s 100 l/s = fl-oz/h
1000 fl-oz/h = l/s 1000 l/s = fl-oz/h
10000 fl-oz/h = l/s Liters per Second (l/s) to Fluid Ounces per Hour (fl-oz/h) Presets