Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) to Liters per Hour (l/h) Conversion


fl-oz/s

=

l/h

Quick fl-oz/s to l/h Conversions

1 fl-oz/s = l/h 1 l/h = fl-oz/s
5 fl-oz/s = l/h 5 l/h = fl-oz/s
10 fl-oz/s = l/h 10 l/h = fl-oz/s
100 fl-oz/s = l/h 100 l/h = fl-oz/s
1000 fl-oz/s = l/h 1000 l/h = fl-oz/s
10000 fl-oz/s = l/h Liters per Hour (l/h) to Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) Presets