Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) to Liters per Second (l/s) Conversion


fl-oz/s

=

l/s

Quick fl-oz/s to l/s Conversions

1 fl-oz/s = l/s 1 l/s = fl-oz/s
5 fl-oz/s = l/s 5 l/s = fl-oz/s
10 fl-oz/s = l/s 10 l/s = fl-oz/s
100 fl-oz/s = l/s 100 l/s = fl-oz/s
1000 fl-oz/s = l/s 1000 l/s = fl-oz/s
10000 fl-oz/s = l/s Liters per Second (l/s) to Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) Presets