Gallons per Second (gal/s) to Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) Conversion


gal/s

=

fl-oz/s

Quick gal/s to fl-oz/s Conversions

1 gal/s = fl-oz/s 1 fl-oz/s = gal/s
5 gal/s = fl-oz/s 5 fl-oz/s = gal/s
10 gal/s = fl-oz/s 10 fl-oz/s = gal/s
100 gal/s = fl-oz/s 100 fl-oz/s = gal/s
1000 gal/s = fl-oz/s 1000 fl-oz/s = gal/s
10000 gal/s = fl-oz/s Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) to Gallons per Second (gal/s) Presets