Liters per Second (l/s) to Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) Conversion


l/s

=

fl-oz/s

Quick l/s to fl-oz/s Conversions

1 l/s = fl-oz/s 1 fl-oz/s = l/s
5 l/s = fl-oz/s 5 fl-oz/s = l/s
10 l/s = fl-oz/s 10 fl-oz/s = l/s
100 l/s = fl-oz/s 100 fl-oz/s = l/s
1000 l/s = fl-oz/s 1000 fl-oz/s = l/s
10000 l/s = fl-oz/s Fluid Ounces per Second (fl-oz/s) to Liters per Second (l/s) Presets