Revolutions per Minute (rpm) to Kilohertz (kHz) Conversion


rpm

=

kHz

Quick rpm to kHz Conversions

1 rpm = kHz 1 kHz = rpm
5 rpm = kHz 5 kHz = rpm
10 rpm = kHz 10 kHz = rpm
100 rpm = kHz 100 kHz = rpm
1000 rpm = kHz 1000 kHz = rpm
10000 rpm = kHz Kilohertz (kHz) to Revolutions per Minute (rpm) Presets